Kadry i płace

Krajowy system daje bardzo duży wybór kursów zajmującymi się naliczaniem zasobów ludzkich. Kurs kadry i płace od podstaw kierowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w działach kadr i płac, a wiążą z tym swój rozwój zawodowy albo pracują w podobnych działach i mają zamiar nauczyć się, pogłębić lub odnowić wcześniej nabytą wiedzę z zakresu kadr i płac. Walorem charakterystyczną kursów będących na rynku jest charakter przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie dobitnych podstaw do podjęcia zatrudnienia w działach kadry i płace bez konieczności dodatkowego zdobywania zagadnień w owym zakresie. Osobom nie posiadającym wcześniej styczności z działem kadr i płac sugerowane są intensywne kursy obejmujące dużo godzin praktyki i teorii. W wielu szkoleń kursu kadry i płace osoby otrzymują wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe czyli książkę "Prawo pracy" dodatkowo: akty prawne, takie jak: ustawy, rozporządzenia, komunikaty dotyczące prawa pracy, urlopów, zasiłków, ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, wypadków przy pracy, chorób zawodowych, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych czasami też dostają Kodeks pracy oraz zadania i przykłady z "życia Kadrowca" oraz prawdziwą dokumentację kadrową i płacową oraz programy komputerowe na których ćwiczą zdobytą wiedzę teoretyczną. Często wszystkie materiały są wliczone w cenę kursu. Uczniowie nauczają się na programach księgowych. Zazwyczaj program jest dostarczany wraz z rozbudowanym zestawem elementów płacowych. Wgrany w program interfejs umożliwia pełną swobodę w określaniu kolejnych elementów kadrowych, składników wynagrodzeń i ich naliczeń, wraz z formułami ustalającymi zależności od czasu i stażu pracy, absencji, czy też danych zgromadzonych w ewidencji kadrowej. Oprócz prowadzenia ewidencji kadrowo-płacowej udostępnia on rozliczanie umów cywilno-prawnych, właścicieli oraz ma całą gamę raportów przesyłania danych dokumentów składanych do ZUS i deklaracji podatkowych. Oprogramowanie ma funkcje zbiorczego wprowadzania danych, które łatwo przyspieszają wpisanie informacji dla wybranych grup pracowników. Duża ilość oferowanych kursów kadry i płace oferuje do 60 godzin zlekcji praktycznych z dziedziny rachunkowości na których ćwiczą poruszanie się po programach finansowych. Kursy te określają realne zdarzenia kadrowe gdyż pracuje się na autentycznych dokumentach opartych na realnych przedsiębiorstwach. Niektóre firmy szkoleniowe dają do dyspozycji prywatne stanowisko komputerowe podczas trwania całego kursu. nauczycielami w placówkach są osoby z wykształceniem wyższym Ekonomicznym lub po Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi, często po studiach podyplomowych lub doktoranckich o kierunku prawo pracy. Duża liczba nauczycieli ma wieloletnie doświadczenie w działach kadr i płac w spółkach z polskim albo zagranicznym kapitałem, w biurach rachunkowych lub agencjach pracy tymczasowej, dzięki czemu posiadają oni wiedzę z dziedziny różnych branż, zdobytą na wielu płaszczyznach. Dobrze jest gdy ilość ludzi w grupie nie przekracza 12 członków gdyż daje to nauczycielom możliwość indywidualnej pomocy osobom, które z konkretnym przedziałem materiału sobie nie radzą. Wykładowcy służą dodatkowo pomocą w ramach konsultacji po zajęciach. Często prestiżowe szkolenia kończą się egzaminem, który obejmuje część praktyczną czyli zadania na programach Symfonia Kadry i Płace, Płatnik i e-PFRON oraz teoretyczną czyli pytania z Prawa Pracy i zasad naliczania wynagrodzeń. W przypadku szkoleń obejmujących tylko i wyłącznie części praktyczne, egzamin końcowy będzie dotyczył również tylko tej części. Po zdanym egzaminie uczeń dostaje dyplom z oceną wraz z zaświadczeniem na tematszkolenia wydawany na druku MEN. Na dyplomie wyszczególniony jest dokładnie zakres poznanych podczas kursu zagadnień wraz z odpowiadającą im ilością godzin. Ta Owa informacja z pewnością będzie niezbędna dla przyszłego pracodawcy.