Agencja zatrudnienia Poznań

Pracownikowi tymczasowemu należne jest prawo do korzystania z urządzeń socjalnych pracodawcy na identycznych zasadach jak przewidziane dla pracowników zatrudnionych bez pośrednictwa agencji pracy tymczasowej Poznań. Czynności pracownika, którego udostępnia agencja zatrudnienia Poznań są jednakowe jak dla innych pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy. Pracownik zatrudniony przy pośrednictwie agencji pracy tymczasowej Poznań jest obowiązany wykonać swoją pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które odnoszą się do powierzonej pracy. Oczywiście polecenia pracodawców muszą być zgodne z regulacjami prawnymi oraz umową o pracę. Pracownika tymczasowego zwłaszcza obowiązuje przestrzeganie regulaminu oraz czasu pracy określonego w zakładzie pracy. Ponadto istotne jest poszanowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz tajemnicy pracy ustalonej w odrębnych przepisach. Pracownika obowiązują również normy współżycia społecznego z zakładzie pracodawcy. Pracownika tymczasowego obowiązuje też dbanie o wizerunek zakładu pracy oraz ochrona jego dobytku. Co więcej zatrudniony nie może ujawniać informacji, których ujawnienie mogło by narazić pracodawcę na szkodę. Zatrudniony, którego zatrudnia agencja zatrudnienia Poznań posiada określone uprawnienia, jakie są regulowane są przez przepisy prawa o wynajmie pracowników tymczasowych. Pracownik tymczasowy posiada prawo do podobnego traktowania w zakresie warunków zatrudnienia oraz innych warunków zatrudnienia w odniesieniu do pozostałych pracowników zaangażowanych przez tego samego pracodawcę. Jeśli pracownik wykonuje pracę w terminie dłuższym niż 6 tygodni posiada on prawo do dostępu do szkoleń podnoszących umiejętności zawodowe. Pracownik tymczasowy zaangażowany przez agencję zatrudnienia Poznań ma uprawnienia do urlopu wypoczynkowego w ilości 2 dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy.