Agencja pracy Poznań

Zatrudniony, którego zatrudnia agencja pracy Poznań ma określone uprawnienia, które są regulowane są przez przepisy o wynajmie pracowników tymczasowych. Pracownik tymczasowy posiada prawo do równego traktowania w zakresie warunków zatrudnienia oraz innych warunków zatrudnienia w odniesieniu do innych pracowników zatrudnionych przez tego samego pracodawcę. Jeśli pracownik wykonuje pracę w okresie dłuższym niż 6 tygodni posiada on prawo do dostępu do kursów podnoszących umiejętności zawodowe. Pracownik tymczasowy zatrudniony przez agencję pracy Poznań ma również uprawnienia do przerwy wypoczynkowej w ilości dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania do dyspozycji jednego pracodawcy. Pracownikowi tymczasowemu należy się prawo do korzystania z udogodnień socjalnych pracodawcy na identycznych regułach jak przewidziane dla pracowników zaangażowanych bez pośrednictwa agencji pracy tymczasowej Poznań. Zakres obowiązków pracownika, którego wynajmuje agencja pracy Poznań są identyczne jak dla innych pracowników zatrudnionych przez danego pracodawcę. Pracownik zaangażowany przy pośrednictwie agencji pracy tymczasowej Poznań jest zobowiązany wykonać swoją pracę uczciwie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które odnoszą się do powierzonej pracy. Naturalnie polecenia pracodawców muszą być zgodne z przepisami prawa oraz umową o pracę. Pracownika tymczasowego zwłaszcza obowiązuje przestrzeganie regulaminu i terminu pracy określonego w zakładzie pracy. Poza tym istotne jest poszanowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz tajemnicy pracy określonej w odrębnych przepisach. Pracownika obowiązują też normy współżycia społecznego z zakładzie pracodawcy. Pracownika tymczasowego obowiązuje również troska o wizerunek zakładu pracy oraz ochrona jego majątku. Ponadto zatrudniony nie może ujawniać informacji, których ujawnienie mogło by narazić pracodawcę na szkodę.